Investeer slim!

Bij Prins Invest kunt u slim investeren in groene en duurzame nieuwbouw en een mooi rendement behalen op uw beleggingen tegen een laag risico. Prins Invest biedt u een veel beter rendement aan dan als u uw geld op de bank laat liggen.

Uniek

Met de financiering die middels de obligaties rondkomt wordt er een duurzaam woonconcept neergezet dat UNIEK in Nederland is. Hierbij worden er woonappartementen verhuurd in zowel sociale als vrije sector waarbij huurders kunnen genieten van een grote tuin voor fruit- en groenteteelt, ruimte voor vee, een eigen parkeerplaats en gratis fruit van een collectief park.

Duurzaam & verantwoord

Prins Invest doet uitsluitend aan unieke, duurzame en verantwoorde projectontwikkeling, waarbij de nadruk gelegd wordt op de groene, energieneutrale en toekomstgerichte denkwijze. Wij spelen in op de behoefte van de markt naar groene vingers, minimalistisch wonen en middenin de natuur leven terwijl het nog wel centraal gelegen is.

INSCHRIJVING 4,01% OBLIGATIELENING VOOR BOUW APPARTEMENTENCOMPLEX

OVER DE OBLIGATIE
Prins Invest B.V. schrijft een Obligatielening uit om over financiële middelen te beschikken die worden gebruikt voor het realiseren van een groter bouwproject: de aankoop van 4,5 ha grond en bouw van 60 energieneutrale, duurzame nieuwbouwappartementen. PRINS Invest zal de gebouwde appartementen verhuren, waarvan 30 duurzaam gebouwde appartementen in de sociale sector en 30 in de vrije oftewel de commerciële sector. Deze appartementen worden nul op de meter woningen in een prachtig natuurgebied met veel groen. Verder krijgt men een eigen en collectief moestuintje, eigen parkeerplaats, toegang tot gratis fruitbomen en nog meer uniekheden in Nederland.

Uit de huuropbrengsten worden de verschuldigde rentes jaarlijks aan de Obligatiehouders voldaan.

Prins Invest speelt in op de gigantische vraag op de huizenmarkt in zowel sociale als vrije sector en biedt investeerders een mooi jaarlijks rendement tegen een laag risico aan.

HET DOEL
Het doel van deze Vennootschap is het aantrekken van vreemd vermogen, middels uitgegeven obligaties, waarmee een appartementencomplex van 60 units gebouwd zal worden in de groene omgeving Oosterwold, Almere. Deze appartementen met elk een grootte van 73 m2 GBO. Het beoogde op te halen bedrag middels deze obligatie is nominaal € 2.500.000.

De Uitgifte van Obligaties 

De Obligaties worden uitgegeven en vormen een lening van de houder van de Obligatie(s) aan PRINS Invest B.V. waarvan de Rente vast is en jaarlijks betaalbaar na de Ingangsdatum. Daarboven komen er nog 1,5% aan transactie-, administratie- en provisiekosten eenmalig over het totaal aangekochte bedrag.

De Inschrijving 

De Inschrijving op de Obligaties is mogelijk vanaf 1 juni 2017 na aanmelding op deze website gedurende een doorlopende inschrijvings- en uitgifteperiode totdat het Nominale bedrag van de Obligatielening € 2.500.000 (twee miljoen en vijfhonderdduizend euro) is bereikt.

Dit Investerings Memorandum beschrijft de Uitgifte van Obligaties door PRINS Invest B.V. De uit te geven Obligaties hebben een Nominale Waarde van € 10.000 (tienduizend euro) per stuk. Het aantal uit te geven Obligaties bedraagt 250 (twee honderd en vijftig) stuks. De vaste Rentevergoeding oftewel de couponrente voor een Obligatie bedraagt 4,01% per jaar. De Obligaties hebben een looptijd van 10 (tien) jaar en zijn tussentijds vrij verhandelbaar.

De Obligatie heeft de volgende kenmerken:

Nominale Waarde: € 10.000 (tienduizend euro)

Looptijd: 10 jaar

Vaste Rente per jaar: 4,01%

Minimale afname: 1 stuks

Aflossing: 100%

Rentebetaling: per jaar

Vervroegde aflossing mogelijk
Prins Invest behoudt het recht om indien wenselijk een vervroegde aflossing naar de obligatiehouders te doen. Vanaf het tweede jaar is het mogelijk dat Prins Invest ervoor kiest om het appartementencomplex door te verkopen of te laten herfinancieren om uit deze opbrengst de obligatiehouders hun nominale inleg terug te geven.

Let op: aan het investeren in Obligaties, ook aan deze PRINS Invest obligaties, zijn risico’s verbonden. Voor de overige risico’s die hieraan verbonden zijn kunt u het officieel PRINS Invest Memorandum opvragen door in te schrijven.

Let op: U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Bent u geïnteresseerd om een mooi rendement te behalen door te investeren in dit uniek en duurzaam woonproject? U kunt meteen inschrijven en een van onze medewerkers neemt spoedig contact met u op.

UW RENDEMENT

Als belegger bent u belangrijk voor het succes van onze obligatielening, maar u belegt vanzelfsprekend niet voor “niets”. U ontvangt daarom 5 jaar lang een vaste jaarlijkse rente van 4,01%. De rente wordt elk jaar op uw bankrekening bijgeschreven. Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw ingelegd geld weer terug.

Met de huidige lage rente biedt beleggen in dit vastgoedproject u een interessante dimensie en een hoger rendement dat u bij “gewoon” sparen of beleggen niet hebt.

Bent u overtuigd? Schrijf in en ontvang ons Investeringsmemorandum met extensieve toelichting op deze Obligatie.

Veilig obligaties kopen

De obligaties kunt u betalen via een bankoverschrijving, Ideal, Paypal of met uw Creditcard. Uw betalingsbevestiging ontvangt u meteen per e-mail. Na de betaling heeft u 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren.

Jaarlijkse betaling van de rente
Elk jaar ontvangt u de rente over uw inleg op uw bankrekening. Aan het einde van de looptijd ontvangt u de volledige inleg terug.

Obligaties verkopen of overdragen
Na koop van uw obligatie, ontvangt u een officieel certificaat ter bewijs van uw juridisch eigendom.
Een obligatie mag ook worden overgedragen aan anderen. Dit kan door het overdrachtsformulier in te vullen.

Beleggen in Prins Invest Obligaties uitermate aantrekkelijk voor u

Prins Invest zal unieke, duurzame en energieneutralen woonappartementen verhuren in zowel sociale als vrije sector. Hiermee speelt Prins Invest op de gigantische behoefte op de woningmarkt in de regio Almere. Mede dankzij het vraagoverschot naar huisvesting kan Prins Invest een laag risico voor de belegger aanbieden.

De Prins Invest woonappartementen worden uitsluitend voor verhuur in sociale en vrije sector aangeboden. Bij deze nieuwbouw is gebruik gemaakt van unieke ontwerp concepten en trends zoals ‘met de zon meewonen’, minimalistisch en energieneutraal wonen. Door hoogwaardige isolatie en slim en praktische indeling van de appartementen zal de vraag naar verwachting bijzonder groot zijn.

Individueel prachtig wonen en toch ook samen wonen. De huurders hebben hun eigen stekkie en tegelijkertijd ook het sociale gevoel binnen hun collectief. Dit is mogelijk bij de verhuurappartementen, uitermate geschikt voor starters, senioren, alleenstaande moeders of vaders en nog veel meer.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik allemaal in het Investeringsmemorandum vinden?

Op deze website informeert Prins Invest B.V. u van de interessante mogelijkheden om te beleggen in een appartementencomplex gericht op verhuur op de woningmarkt in de sociale en vrije sector. Hierbij is op de website een samenvatting gegeven van de inhoud en het doel van de obligatie waarmee de financiering aangetrokken zal worden om deze investering te kunnen realiseren. Indien u graag extensief over deze obligatie en alle bijkomende zaken wilt lezen, vragen wij u om u snel en makkelijk in te schrijven. Zodra wij uw inschrijving binnen hebben, nemen wij contact met u op en sturen wij het uitgebreide Investeringsmemorandum naar u op.

Ik zie op elke pagina staan: "Geen prospectusplicht voor deze activiteit?". Wat betekent dit voor mij?

Deze berichtgeving houdt uitsluitend in dat deze obligatie uitgifte vrijgesteld is van prospectusplicht.

Investeringsaanbiedingen aan het publiek dienen in Nederland vergezeld te worden van een door de AFM (Autoriteit Financiële markten) gekeurd prospectus tenzij er een vrijstelling van toepassing is. De grens van deze prospectusplicht ligt momenteel op € 2.500.000. Dat wil zeggen: zo lang deze obligatie emissie gericht is op het binnenhalen van een bedrag kleiner dan € 2.500.00-, dan is deze automatisch vrijgesteld van de prospectusplicht.

De reden voor de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectus-traject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is, eist de AFM wel dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze vrijstellingsvermelding (de ‘balk’ bovenaan de pagina) vertoond dient te worden.

Wat betekent dit voor u als belegger?

Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de propositie maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM gekeurd prospectus te publiceren en dat u dus belegt zonder toezicht van de AFM.

Als koper van Obligaties zult u te allen tijde een persoonlijke afweging moeten maken of Obligaties voor u passend zijn.

Op welke manieren kan ik een obligatie kopen?

U kunt een obligatie van Prins Invest kopen via de volgende methoden:

  1. Overboeking
  2. Ideal
  3. Paypal
  4. Creditcard

Hoe weet ik precies wat mijn rendement gaat zijn bij deze obligatie?

De Prins Invest obligatie biedt u 4,01% rendement op jaarbasis aan, heeft een looptijd van 10 (tien) jaren en kost per stuk € 10.000. Dit betekent dat u op elke € 10.000 die u investeert een jaarlijks rendement ontvangt van € 401 voor tien jaren lang. Aan het einde van de looptijd, dus aan het einde van jaar 10, ontvangt u ook uw inleg (nominale hoofdsom) terug van Prins Invest.

Kan ik vanuit buiten Nederland ook beleggen in dit project?

Ja, het is mogelijk voor alle Ingezetenen uit de 31 landen van de Europese Economische Ruimte (EER) om zich in te schrijven voor deze belegging. Dit betekent dat ingezetenen van alle landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland ook mee mogen investeren en dus obligaties mogen kopen.

Ik ben van gedachten verandert. Kan ik de aankoop van de obligatie ongedaan maken?

Uiteraard kan het zijn dat u van gedachten verandert en graag de aankoop van uw obligatie wilt terugdraaien. Dit kan wettelijk nog 14 dagen na datum van aankoop van de obligatie. U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar info@prinsinvest.nl of te bellen naar +31………..

Wanneer ontvang ik mijn rente precies?

U ontvangt jaarlijkse inkomsten, oftewel uw jaarlijkse rente, als u belegt in de Prins Invest obligaties. Deze rente bedraagt 4,01% van uw nominale inleg en wordt gestort op het door u aangegeven bankrekening. De uitbetaaldata is gesteld op 31 december van ieder jaar.  Deze data is onder voorbehoud bepaalt.

Nog vragen?

Heeft u vragen over het beleggen in Prins Invest obligaties? Neem gerust telefonisch of per email contact met ons.

Meteen een obligatie kopen

Door een Prins Invest obligatie te kopen kunt u uw kapitaal beleggen in duurzame en groene woningbouwprojecten. Daarmee draagt u direct bij aan een prettige woonomgeving en toekomst.

Het Doel

Prins Invest biedt beleggingen in vastgoed aan. Het doel is van het (eerste) fonds is € 2.5 miljoen op te halen voor beleggingen in woningen voor verhuur. Het rendement is 4,01% voor de beleggers.
De missie is het aanbieden van een lage risico belegging met aantrekkelijk rendement in de stabiele en groeiende woningverhuurmarkt. Prins Invest onderscheidt zich van andere aanbieders door energiezuinige en duurzaam woningen in haar portefeuille die voldoen aan de strengste duurzame eisen van de toekomst.
  • BOUW VAN VERHUURAPPARTEMENTEN

  • Ontwikkeling van sociale woningbouw

  • Duurzame en groene woningbouw

  • Een mooi rendement op beleggingen

  • BETROUWBAAR INVESTEREN BIJ PRINS INVEST

© Copyright 2017 - Prins Invest BV. All Rights Reserved. Web development by Proplan Consultancy